Bot Consult

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en av de företagsformer man kan använda sig av som företagare. Här tittar vi lite närmare på vilka för- och nackdelar som är inblandade med aktiebolag. 

Börsen

För att ens kunna starta ett aktiebolag behöver man ett viss kapital, kallat just ett aktiekapital. Hur mycket som behövs beror på om man tänkt starta ett privat eller publikt aktiebolag; ett privat aktiebolag kräver ett aktiekapital på 50 000 kronor medan ett publikt kräver 500 000 kronor. Detta sätts in i ett speciellt konto på banken eller i något man kallar för apportegendom.

Dock så står man endast att förlora detta kapital om företaget går i konkurs, som enskild näringsidkare kan man till skillnad hållas personlig ansvarig för alla skulder. Detta beror på att en ägare av ett aktiebolag är inte samma juridiska person som själva bolaget och utgör en väldigt bra skydd för ägaren som privatperson.

Att avsluta verksamheten som ett aktiebolag är också i de flesta fall en mycket mer utdragen process än för enskilda näringsidkare och kan gå till väga på ett par olika sätt:

  • Sälja samtliga aktier
  • Likvidation
  • Fusion
  • Delning
  • Konkurs

För att kunna sälja aktier måste man ju hitta en köpare, vilket kan vara problematiskt beroende på hur väl det gått för aktiebolaget innan man tar steget att sälja alla aktier.

Likvidation är ett av de vanligaste sättet att avsluta ett bolag och kan antingen ske frivilligt eller påtvingas av Bolagsverket eller tingsrätten, dock är det sällan som tingsrätten beslutar om detta. Exakt hur en likvidation går till kan man läsa mer om på likvidationer.com.

Fusion betyder att ett annat aktiebolag tar över samtliga tillgångar och skulder ens eget aktiebolag har. På detta sätt upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation. Den vanligaste förekomsten av fusion är då ett helägt dotterbolag tas över av moderbolaget.

Delning betyder att ett aktiebolag delas upp i ett eller flera andra aktiebolag. Det överlåtande aktiebolaget kan sedan upplösas eller fortsätta med de tillgångar de valde att ha kvar. Gäller det att avsluta ett bolag är det dock vanligast att det även upplöses.

Konkurs betyder att man avvecklar bolaget genom att samtliga tillgångar används för att betala bolagets skulder. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten i den ort där bolaget är registrerat.

För med information om aktiebolag kan man besöka bolagsverket.se.