Bot Consult

Att tillsätta rätt person på rätt plats

När ett företag växer kommer det sig som regel av att försäljningen och kundunderlaget ökar. Kanske nya produkter har inverkan likaväl som nya sätt att marknadsföra sig. Men när omsättningsvolymen stiger kommer också personalbehovet att öka.

Anställ mig

Säkerligen kan många av tjänsterna kräva kompetenta personer. Skall företaget fortsätta att utvecklas är det viktigt att rekryteringen sker på rätt sätt. Numer finns speciella kontor som är helt inriktade på att hjälpa olika företag att få rätt personer på rätt plats.

Riktigt och viktigt

Headhuntingföretagen vet vilket behov som behöver täckas och företag som Head Agent har redan kandidater eller vet hur de ska finna dem. Om en avdelningschef är vad firman söker kan rätt kompetens snart stå att finna bara man kontakter en headhunting-agent. Den rekryteringsfirma man anlitar bör ha erfarenhet och resurser. De kan rikta in sig på den bransch företaget finns i och para ihop dessa parametrar med rätt person.

Gamla kompisar kanske inte duger

Den som själv väljer att söka efter nyckelpersoner kommer snart att ställas inför svåra frågor. Har man inte kunskap om rekrytering är det inte lätt att skaffa sig. Headhunters som har inte fått sin kompetens utan vidare. De kunskaper som krävs för att bilda nätverk och kontakter är inget som uppstår ur tomma intet.

Lika hårt som ens företag arbetar för framåtskridande, lika hårt har HeadAgent gått fram för sina positioner i rekryterarens tuffa bransch. Nepotism och att vara ”snäll mot kompisar” är inget som får försiggå där. Om företaget själv vill tillsätta en chef och direktörens gamla skolkompis söker jobbet är det lätt att förbise andra viktiga kriterier. Frågor som: ”Om kompetensen verkligen finns?” och ”Är dennes CV verkligen relevant för just denna tjänst?” överses gärna när det handlar om kompisar och därför kan det vara bra att få en experts syn på saken.

Det är också viktigt att som arbetsgivare vara öppen med sina relationer med personer som nyanställs eller kan tänkas nyanställas. Är man medlemmar i samma bowlingklubb, var då öppen med detta för det kommer fram förr eller senare. Det är således bättre att vara öppen för att förhoppningsvis undvika missnöje i stil med ”hen blev anställd bara för att…”.