Bot Consult

Öka lönsamheten

Lönsamhet är något som alla företag som bekant vill uppnå, för når man inte lönsamhet så går ju företaget i konkurs. Dock kan det ju också vara kul att inte bara nå lönsamhet utan att också öka densamma och just…

Olika former av marknadsföring

Marknadsföring är en viktig del för praktiskt taget alla företag idag och ju fler konkurrenter man har desto viktigare blir det att man har en effektiv marknadsförning. Det har utvecklats en rad olika metoder att marknadsföra sig på.  Multimedia-marknadsföring Media…

Utveckla företaget

För att hela tiden göra framsteg som företag är det viktigt att hela tiden utvecklas, framför allt för att hänga med i den ständigt ökande konkurrensen. Men hur kan man då gå tillväga och vilka olika sätt finns det som…

Sveriges bästa konsulter

Företagande är utan tvekan en lagsport, och en tuff sådan. Tyvärr kan det dock vara så att man inte alltid har de ultimata lagmedlemmarna på alla positioner. Det är här konsulter kommer in.  I denna artikeln är målet att vi…

Marknadsföringstips

För att företag skall fungera krävs intäkter, något som i sin tur kräver kunder som vill köpa det man säljer. Dock kommer ju inte kunderna av sig själv utan att man når de på ett eller annat sätt. Just hur…

Inred ett kreativt kontor

Bara för att de flesta kontor är inredda på samma sätt behöver det inte betyda att det är det bästa sättet. Snarare beror det nog ofta på att vi fortsätter inreda dem på det viset av gammal vana. Många håller…

Viktiga framgångsfaktorer

För att lyckas som företagare finns det en rad olika saker som man måste jobba med. De så kallade framgångsfaktorerna är helt avgörande om ett företag ska nå goda resultat. Samtidigt är det också viktigt att man undviker att göra…

Att tillsätta rätt person på rätt plats

När ett företag växer kommer det sig som regel av att försäljningen och kundunderlaget ökar. Kanske nya produkter har inverkan likaväl som nya sätt att marknadsföra sig. Men när omsättningsvolymen stiger kommer också personalbehovet att öka. Säkerligen kan många av…

Förbättra arbetsmoralen

Hur förbättrar du dina anställdas arbetsmoral? Är det löneökningen, företagsfester eller en bra och strukturerade processer? Är det en fin kontorsmiljö? Det finns inget tydligt svar. Fredrik Lyreskog nämner i sin artikel på Wolber.se tre steg som man bör följa för…