Bot Consult

Konsult

Att säga att man jobbar som konsult säger egentligen inte speciellt mycket. Definitionen på ordet är att nämligen att man jobbar som företagare (eller anställd av ett konsultföretag) och hyrs in för att bidra med en viss kompetens. Detta kan alltså röra vilken kompetens som helst.

Några klassiska konsultarbeten är:

ConsultingIT-konsult – Dessa kan exempelvis komma ut till arbetsplatsen och installera datorer och bygga upp och nätverk lika gärna som de kan jobba på distans och bygga digitala system som passar för företagets behov. Det de har gemensamt är att de arbetar med informationsteknik (IT) och att de hyrs in vid behov.

Marknadsföringskonsult – Nästan alla företag är beroende av att göra reklam för sig. Många väljer då att anlita en marknadsföringskonsult. Företag som är specialiserade på marknadsföring i olika former. De kanske tydligare kan se vilka kanaler som ska användas för att nå bäst resultat. Utifrån det kan de sedan skapa reklammaterial som just passar dessa kanaler. Många gånger har de även mätbara resultat vilket gör att man tydligare kan se vad som varit ekonomsikt lönsamt att satsa på.

PR-konsult – Skillnaden mellan PR och Marknadsföring handlar främst om vad som ska lyftas fram. I marknadsföring är det produkten eller tjänsten för att få personer och företag att köpa. PR handlar snarare om att skapa sig ett varumärke. En PR-konsult kan därför jobba med att få ut pressreleaser, artiklar i tidningar och ett skapa ett känt varumärke. Detta säljer även indirekt eftersom många konsumenter litar på kända varumärken mer än de okända.