Bot Consult

Programvaruutvecklingens olika skeden

Att utveckla programvara är ett mycket viktigt område i dagens samhälle, vi förlitar oss på detta för att driva våra teknologiska framsteg.

shutterstock_266334428

Man refererar ofta till allt som sker innan test av programvaran som pre-alfa, men det betyder inte att det inte är mycket som händer under denna fas. Pre-alfastadiet är där man analyserar marknaden för programvaran man planerat utveckla, tar reda på vilka problem den ska lösa, planeringen av utvecklingen, framtagandet av en prototyp och mycket mer.

När man väl är redo med en alfaversion av programvaran är det dags att börja med programvarutest. Detta börjar ofta med vad som kallas white-box test, en metod för att testa de interna strukturerna och hur applikationen utför sitt jobb. Detta är då till skillnad från att testa dess funktionalitet, så kallad black-box test som utförs efter white-box och oftast av ett annan team. Att gå över till black-box test inom en organisation kallas ofta för alfarelease. Fler och fler idag börjar använda tjänster som ReQtest för att utföra test i både tidigt och sent stadier i utvecklingen.

Det är dock inte en tjänst man bara hoppar in och använder hur som helst, det är väldigt praktiskt att först gå en utbildning i hur verktyget används.

Efter alfan kommer ju som många säker vet betan. Denna fas påbörjas oftast när programvarans funktioner är klara men troligtvis innehåller en känt eller okänt antal buggar. Under denna tid måste testare och utvecklare jobba tillsammans för att både hitta och fixa allt som kan gå fel under användningen av programvaran.

Man delar även upp detta i stängd eller öppen beta. I en stängd beta är det bara en grupp personer som har tillgång till programvaran, medans i en öppen beta så låter man ofta vem som än vill prova programmet för att hjälpa till med att hitta buggar. Hur länge detta tar varierar såklart väldigt mycket.

När man tagit sig igenom denna fas är man oftast redo att släppa programvaran till allmänheten.