Bot Consult

Risker och företagande

Företagande kan på många sätt mer eller mindre anses vara synonymt med risktagande. Oavsett hur väl man har analyserat marknaden och andra förutsättningar så går det aldrig att helt säkert veta hur något kommer att sluta.

 Black Jack

Det finns dock en del som saknas i det uttalandet. Det är nämligen inte bara risk som gör en företagare utan även hur personen i fråga bedömer risken. En riktig entreprenör tar nämligen beräknade risker, inte tomma risker.

För att jämföra det hela med ett casinospel så spelar entreprenörerna inte Black Jack utan att först ha studerat reglerna och optimerat sina möjligheter. De vet att man måste påverka det man kan påverka och lämna så lite som möjligt till slumpen.

Om vi återgår till metaforen så ser vi även att det ute på marknaden, precis som i casinospelet Black Jack, finns saker man inte kan påverka. I casinospel kallas detta, husets förde, för edge. I Black Jack uppgår den normalt sett till 2% men går, genom att lära sig rätt val i varje situation att minska ner till 0,57%.

Inom företagandet kan dessa faktorer som inte går att påverka direkt vara till exempel naturkatastrofer som skadar regionen man arbetar i. Även rent ekonomiskt dåliga tider kan ta hårt på företaget och minska inkomsterna.

Företag har även interna hot som kan vara mycket svåra att kontrollera. Exempel på sådana risker är till exempel att inte kunna locka till sig eller behålla de nyckelpersoner som behövs eller att inte lyckas hålla tillräckligt inovationstakt för att kunna springa i kapp med konkurrenterna.