Bot Consult

Stärk firmans varumärke med ett snyggt kontor

Som vi tidigare nämnt så är det viktigt att satsa på ett snyggt kontor om man vill man stärka sitt företags varumärke. En funktionell och trivsam arbetsplats lönar sig, har forskning visat. Här kommer ännu fler tankar och tips i ämnet.

spelar pingis på kontor

Ett snyggt kontor kan fungera stärkande för varumärket både internt och externt. Det säger Christina Bodin Danielsson, forskare vid Stressforskningsinstitutet, till tidningen Säljaren. Hon menar att estetiska funktioner har en stor betydelse. Trots att trenden går emot en mer flexibel arbetsmiljö och alltfler väljer att arbeta så kort tid som möjligt på kontoret menar ändå Christina Bodin Danielsson att miljön på kontoren är viktigare än någonsin.

Estetiska funktioner verkar ha en stor betydelse för människors välbefinnande. Att känna stolthet över sitt kontor är viktigt. Lokalerna är vad företaget står för och visar samtidigt vilka som jobbar där. Arbetsplatsen ska vara snygg samtidigt som den ska vara funktionell och ergonomisk för att förebygga arbetsskador.

När man väljer ett kontor samt inredning bör man tänka på företagets värderingar. Vad står företaget för och vad vill det förmedla? Samtidigt med detta ska man tänka på de anställdas behov och önskemål. Vad behövs för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete? Man kan exempelvis hitta olika typer av skärmväggar i snygg design som ger en dämpad ljudnivå. Det finns skärmväggar man ställer direkt på golvet för att skärma av i ett rum alternativt skärmväggar man ställer på borden för att skärma av mot den som sitter intill. Vill man möblera om kan man lätt flytta skärmväggarna. De fungerar dessutom utmärkt som anslagstavla.

Google är åter igen bra ett exempel på ett företag som verkligen anammat vikten av att stärka sitt varumärke genom sina val av lokaler och design. De har under flera år utsetts till USA:s bästa arbetsplats och på deras huvudkontor kan vi bland annat hitta gourmetrestauranger, frisörer och gym. Om företagets potentiella kunder och partners ser hur kreativt och välordnat ni har det på er arbetsplats förenas ert varumärke per automatik med positiva associationer, vilket stärker ert anseende.