Bot Consult

Vikten av säkerhet på arbetsplatsen

Visst har du en inloggningskod på din dator på jobbet? Det är idag självklart att man skyddar sina data på olika sätt så att de inte försvinner genom att någon obehörig går in på din dator och raderar eller stjäl uppgifter som man vill ha för dig själv. Det kan vara kundregister eller andra kontakter som man har för avsikt att söka upp för att göra affärer. Sådant vill man inte att konkurrenterna ska få reda på.

Säkerhetsskåp

Ett sätt att skydda sig mot stöld av data är att säkerhetskopiera på en lös hårddisk. Är det Windows som gäller på jobbdatorerna kan Microsoft ge stöd och råd när det gäller säkerhetskopiering av data. Men sedan måste man förstås också ha en vettig lösning för var man gör av den extra hårddisken med säkerhetskopiorna på. Då kan lösningen vara ett säkerhetsskåp.

På en arbetsplats finns det antagligen mängder av saker man vill skydda mot stöld. Det kan vara den lösa hårddisken med säkerhetskopior, men även några pärmar med dokument såsom avtal och annat som handlar om pågående affärer. De flesta företag har även en liten kaffekassa och en större handkassa för små inköp. Allt detta bör skyddas med ett säkerhetsskåp.

Tänk också på hur viktiga saker transporteras i företaget. Anlita exempelvis ett tillförlitligt företag som ska hantera era pengar. Är man i en bransch där företagsspionage är vanligt måste man kanske göra en lista för vilka behörigheter och befogenheter som alla anställda har så inte praktikanten går runt med mappar om hemliga projekt och avtal. Det gäller att skydda sig genom hela kedjan, från anställd till VD. En annan viktig sak att införskaffa kan vara en pappersförstörare så ingen kan stjäla viktiga papper som ni inte vill att någon ska se.

Gå in och titta på bilderna så ser du vad man har tänkt att man ska låsa in. Om din dator är en laptop så lås in den över natten. En dataprojektor är begärlig vid inbrott så lås in den också. Om ditt företag arbetar i flera lokaler som ska låsas och låsas upp så finns det inredningar även för nyckelförvaring.

Sist men inte minst, lås in din bokföring – det tar hur lång tid som helst att återskapa den om den skulle bli stulen.